Bảo mật SSL

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ WEB SẼ PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2019

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ WEB SẼ PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2019

Thế giới phát triển web luôn thay đổi và đó là một thách thức để theo dõi chặt chẽ mọi thứ đang diễn ra.Những frameworks nào vẫn sẽ có liên quan trong năm tới? Và ngôn ngữ lập trình nào phù hợp nhất cho ứng dụng web của bạn? Hãy thảo luận về sáu công nghệ thú vị để phát triển web.Trong bài viết này, chúng tôi phân biệt giữa công nghệ front-end và back-end. Chúng tôi bắt đầu với ba frameworks phát triển front-end và sau đó thảo luận về ba frameworks phát triển back-end.
COMODO SSL

COMODO SSL

Một Website sử dụng COMODO SSL sẽ làm tăng độ lòng tin cậy của khách hàng đến với website và đó cũng là yếu tố để đánh giá xếp hạng cho một website theo như thông tin đến từ Google
GEOTRUST SSL

GEOTRUST SSL

Một Website sử dụng SSL sẽ làm tăng độ lòng tin cậy của khách hàng với website và một điểm quan trọng nữa đó là được Google ưu tiên  trong viêc tìm kiếm của người dùng.
SYMANTEC

SYMANTEC

Symantec SSL là những phần mềm giải pháp bảo mật nhằm bảo vệ website của bạn, vừa giúp cho website tránh khỏi các mối đe dọa tiên tiến, những phần mềm độc hại và các cuộc tấn công không gian mạng khác.