DỊCH VỤ

 

GEOTRUST SSL
Một Website sử dụng SSL sẽ làm tăng độ lòng tin cậy của khách hàng với website và một điểm quan trọng nữa đó là được Google ưu tiên  trong viêc tìm kiếm của người dùng.

RAPID SSL

RAPID SSL 
WILDCARD

TRUE BUSINESS ID 
WILDCARD

580.000
VNĐ/NĂM

3.830.000
VNĐ/NĂM

12.240.000
VNĐ/NĂM

Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ 

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Chính sách bảo hiểm: $ 1,250,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ 

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

 

GEOTRUST 
QUICKSSL PREMIUM

GEOTRUST 
TRUE BUSINESS ID

GEOTRUST 
TRUE BUSINESS ID WITH EV

2.865.000
VNĐ/NĂM

3.190.000
VNĐ/NĂM

5.765.000
VNĐ/NĂM

Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Chính sách bảo hiểm: $ 2,500,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs):
5.120.000 VNĐ/Năm

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs):
6.090.000 VNĐ/Năm

Độ tin cậy: Cao nhất

Thanh địa chỉ màu xanh: Có

So sánh tính năng

 

 CÁC GÓI DỊCH VỤ GEOTRUST ĐÃ BAO GỒM:

Độ mạnh mã hóa đến 256 bit Hỗ trợ hầu hết trình duyệt và thiết bị di động

Triển khai không giới hạn server

Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư Độ dài của khóa 2048 bit 

Dấu site seal bảo mật

 

  SSL giá rẻ cấp phát nhanh

Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

 

TÍNH NĂNG GEOTRUST

  RapidSSL RapidSSL Wildcard QuickSSL Premium True BusinessID True BusinessID Wildcard

True BusinessID with EV

Khả năng mã hóa

Mã hóa cơ bản cho tên miền Mã hóa cơ bản cho tên miền và tên miền con Chỉ mã hóa SSL, mã hóa cơ bản cho tên miền Mã hóa mạnh mẽ cho tên miền Mã hóa mạnh mẽ cho tên miền và tên miền con

Mã hóa tối đa và an toàn cho tên miền

Số domain được bảo mật    

1 Không giới hạn sub domain     1 1 Không giới hạn sub domain     1

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh    

Độ tin cậy    

Chuẩn Chuẩn Chuẩn Cao Cao

Cao nhất

Chính sách bảo hiểm    

$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 2,500,000 $ 1,250,000

$ 1,500,000

Cho phép đăng ký    

1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm

1-2 năm

Phương thức chứng thực    

Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp

Chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp

Thời gian cấp phát    

30 phút 30 phút 30 phút 1-3 ngày 1-3 ngày

1-3 ngày

Hỗ trợ SANs

Dấu hiệu bảo mật    

Hỗ trợ khách hàng    

24/7     24/7     24/7     24/7     24/7

    24/7

 

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ GEOTRUST
 

Rapid SSL và Quick SSL

Mục đích: Xác thực tên miền và bảo vệ băng thông

Lợi ích: Chi phí thấp - Xác thực nhanh

Hạn chế: Không hiển thị tên doanh nghiệp tại cả trình duyệt và thuộc tính chứng thư

Đối tượng: Các doanh nghiệp không đòi hỏi tính xác thực website cao để dùng cho các dịch vụ login và ứng dụng nội bộ

Hồ sơ bao gồm

  • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS)
  • Đối với các doanh nghiệp có tên miền đăng ký liên quan đến tài chính, kế toán hoặc có yếu tố nhạy cảm, cần bổ sung thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh

True Business ID và True Business ID Wild Card

Mục đích: Xác thực tên miền, tên tổ chức và bảo vệ băng thông

Lợi ích: Tên doanh nghiệp được hiển thị trong thuộc tính của chứng thư

Hạn chế: Tên doanh nghiệp chưa hiển thị tại thanh địa chỉ của trình duyệt

Đối tượng: Các doanh nghiệp muốn được xác thực, nhận diện website, tăng độ tin cậy với người truy nhập

Hồ sơ bao gồm

  • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS)
  • Đối với các doanh nghiệp có tên miền đăng ký liên quan đến tài chính, kế toán hoặc có yếu tố nhạy cảm, cần bổ sung thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Thông tin doanh nghiệp tại một nguồn tham chiếu phổ biến.
  • Bản Đăng ký sử dụng chứng thư (Digital Certificate Application Form) đã được ký, đóng dấu.
  • Bản sao bảng kê khai tình hình ngân hàng của công ty gần đây (bạn có thể bôi đen số tài khoản).