Tư Vấn Nghiệp Vụ Doanh Nghiệp

 

Công ty hợp danh là là một loại hình doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất hai thành viên đứng ra thành lập và sở hữu chung của công ty, cùng nhau phát triển một lĩnh vực kinh doanh nào đó dưới một cái tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh), ngoài các thành viên hợp danh chính thức ra thì có thể có thêm các thành viên góp vốn đầu tư.

Tư vấn các thủ tục để thành lập một Công ty hợp danh

Những thành viên hợp danh thì phải là cá nhân, chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình về các cách thức hoạt động của công ty, những thành viên góp vốn thì chỉ có thể chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, không được phép quá giới hạn với số vồn mà bản thân đã góp.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Công ty hợp danh cũng không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào cả.
 

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty hợp danh:
 

 • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành
 • Tư vấn tiêu chuẩn và điều kiện đối với các chức danh quản lý
 • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
 • Các vấn đề khác có liên quan
   

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh cho công ty hợp danh:
 

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Soạn thảo Điều lệ Công ty
 • Soạn thảo danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp tổ chức là chủ sở hữu)
 • Giấy ủy quyền
   

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
 

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp
   

4. Cam kết sau thành lập:
 

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lần đầu
 • Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống website của Tư Vấn Việt
 • Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty
 • Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo