Tư Vấn Nghiệp Vụ Doanh Nghiệp

 

Trong tất cả các loại hình doanh nghiệt thì doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động dựa theo Luật Doanh nghiệp.  Loại hình doanh nghiệp này không được coi là một pháp nhân độc lập.  Nói một cách khác thì doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp được xem như là một cá nhân nào đó.  Do đó, doanh nghiệp tư nhân đã không có quyên cấp, phát hành bất kỳ loại cổ phiếu nào đến với thị trường.

Tư vấn thủ tục để thành lập một doanh nghiệp tư nhân

Những thủ tục tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân của CST như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân:

 • Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức
 • Tư vấn về phương thức quản lý
 • Tư vấn về vốn đầu tư của Chủ Doanh nghiệp
 • Tư vấn về tăng, giảm vốn đầu tư
 • Tư vấn các quy định về cho thuê Doanh nghiệp
 • Tư vấn các quy định về Bán Doanh nghiệp
 • Các vấn đề khác có liên quan

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Hợp đồng thuê Giám đốc
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
 • Giấy ủy quyền

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp

4. Cam kết sau thành lập:

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lần đầu
 • Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống website của Tư Vấn Việt
 • Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty
 • Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo.