Tư Vấn Nghiệp Vụ Doanh Nghiệp

 

Công ty trácnh nhiệm hữu hạn một thành viên có thể do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Với những dịch vụ tư vấn pháp luật dành cho doanh nghiệp và đội ngũ luật sư có dày dặn kinh nghiệm, dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên của đơn vị CST sẽ là sự bảo đảm pháp lý quan trọng cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Thủ tục tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của CST như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty TNHH một Thành viên:

 • Tư vấn pháp luật về mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty
 • Tư vấn pháp luật về phương thức hoạt động và điều hành
 • Tư vấn pháp luật về các tiêu chuẩn và điều kiện đối với các chức danh quản lý
 • Tư vấn pháp luật về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
 • Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty
 • Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn đầu tư
 • Tư vấn pháp luật về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề khác có liên quan

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

 • Tư vấn hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập công ty
 • Tư vấn nội dung điều lệ và tiến hành soạn thảo Điều lệ Công ty
 • Tư vấn và Soạn thảo danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp tổ chức là chủ sở hữu)
 • Tư vấn xác lập Giấy ủy quyền

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp

4. Cam kết sau thành lập:

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lần đầu
 • Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty
 • Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo