Sản Phẩm

 

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG – KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CỦA GIẢI PHÁP DATA MINING PLATFORM

Công nghệ sử dụng – Nền tảng Big Data – Hadoop

Công nghệ sử dụng – Apache Ambari

Công nghệ sử dụng – VT Data Studio

Công nghệ sử dụng – VT Workflow

Ứng dụng Hệ thống Khai phá dữ liệu cho Doanh nghiệp

- Báo cáo phân tích thông minh (Business Intelligence Reporting System): Hệ thống xây dựng các báo cáo tự động nhằm giảm thời gian thực hiện thủ công các báo cáo cũng như sai sót do con người tính toán. Các báo cáo nên được tự động khi phải dùng định kỳ hoặc xử lý trên các dữ liệu lớn, hoặc cần nhiều thuật toán trong các thư viện

- Hệ thống khuyến nghị ra quyết định (Recommendation System): ví dụ ứng dụng khuyến nghị trong tư vấn khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp để nâng cao hiệu suất bán hàng

- Hệ thống dự đoán (Prediction System): ứng dụng các phương pháp Học máy (Machine Learning) và dựa trên dữ liệu lịch sử để dự đoán như: dự đoán giá cổ phiếu, giá vật tư, dự đoán lượng hàng sẽ bán được theo mùa, dự đoán thời gian sự cố sẽ xảy ra, v.v

- Hệ thống phát hiện bất thường (Anomaly Detection System): có thể ứng dụng xây dựng các giải pháp phát hiện các bất thường trong việc mua sắm, giao dịch tài sản; phát hiện cảnh báo các sự cố; phát hiện các dữ liệu bất thường (trong khâu tiền xử lý dữ liệu của hệ thống Data Warehouse & BI), v.v

- Hệ thống tối ưu (Optimization System): có thể ứng dụng xây dựng giải pháp tối ưu như Hiệu suất lao động, Tối ưu phân bổ tài sản, vật tư; tối ưu vận chuyển, v.v

Vai trò của Data Mining Platform trong chuyển đổi số

Cung cấp nền tảng giúp tích hợp dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu tập trung (Data Lake, Data Warehouse) và đồng bộ cho doanh nghiệp

Cung cấp các giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp xây dựng các hệ thống Big Data, Streaming cũng như Graph Database

Xây dựng hệ thống báo cáo BI tự động, rút ngắn thời gian làm việc với dữ liệu thô của người dùng, tiết kiệm chi phí nhân công

Cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu nâng cao như phát hiện bất thường, tối ưu hiệu suất,… đưa ra dự đoán, hỗ trợ người dùng ra quyết định với độ chính xác cao

Cung cấp các công cụ AI giúp xử lý các bài toán học máy với dữ liệu phi cấu trúc như văn bản, hình ảnh, tiếng nói,…

Tính năng nổi bật của nền tảng

Hỗ trợ xây dựng hệ thống Data Lake, Data Warehouse cho doanh nghiệp

Cung cấp nền tảng lưu trữ dữ liệu lớn – Big Data với khả năng lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau, từ dữ liệu có cấu trúc đền dữ liệu phi cấu trúc

Cung cấp khả năng mở rộng tài nguyên phần cứng nhanh chóng, quản lý cấu hình các dịch vụ trên công cụ nền Web dễ sử dụng

Cung cấp công cụ với giao diện trực quan phục vụ việc xây dựng những tiến trình đồng bộ, xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và đẩy vào Data Lake, Data Warehouse

Cung cấp các công cụ phục vụ bảo mật và mã hóa dữ liệu an toàn cũng như quản lý dữ liệu – Data Governance

Cung cấp khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu đảm bảo dữ liệu luôn được an toàn

Cung cấp những giải pháp CSDL phục vụ nhiều mục đích nghiệp vụ khác nhau như: Bài toán tìm kiếm văn bản, Graph Database, OLAP Cube

Hỗ trợ xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thông minh – Business Intelligence:

Cung cấp công cụ giúp khai phá dữ liệu như xoay chiều, lọc dữ liệu..v..v cũng như xây dựng những báo cáo trực quan với số lượng biểu đồ đa dạng như dạng table, bar chart, pie chart, line chart ..v..v

Cung cấp khả năng kết nối với nhiều loại Database khác nhau giúp việc cấu hình, tích hợp dữ liệu dễ dàng

Cung cấp khả năng xây dựng Dashboard, tích hợp nhiều báo cáo biểu đồ thành 1 báo cáo lớn

Cung cấp khả năng phân quyền trên từng Dashboard, Chart

Cung cấp công cụ SQL LAB, giúp người dùng có thể tự khai phá dữ liệu dựa trên ngôn ngữ SQL

Cung cấp những giải pháp đóng gói phù hợp với nhiều doanh nghiệp:

Cung cấp nhiều bài toán đóng gói giúp doanh nghiệp áp dụng nhanh chóng vào nghiệp vụ của công ty như: Bài toán tối ưu năng suất lao động, những báo cáo về kinh doanh như tỷ lệ quay lại của khách hàng ..v..v

Cung cấp nhiều thư viện giúp những nhà phát triển dễ dàng xử lý dữ liệu như: thư viện xử lý dữ liệu NLP, thư viện xử lý về voice, thư viện hỗ trợ xây dựng model AI/ML ..v..v

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần tư vấn giải pháp Công nghệ CSTSOFT

Địa chỉ: 192 Lê Trọng Tấn - Hà Nội

Số điện thoại: 098 913 8873

Email:[email protected]