Đào Tạo

 

Power BI Level 1

Analyzing and Visualizing Data on Power BI

Đây là 1 khóa học Power BI từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên công cụ Power BI, ứng dụng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và quản trị kinh doanh. Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 8 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên khóa học: Analyzing and visualizing data on Power BI (Power BI Level 1)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Nâng cấp lên level Leader/Manager
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích Kinh doanh)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)

Đối tượng

• Các bạn sinh viên mong muốn tìm hiểu, nâng cao kỹ năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu thông qua báo cáo thông minh BI Dashboard bằng phần mềm chuyên dụng Power BI để có một profile đẹp, tìm được công việc tương lai ưng ý.
• Các bạn làm việc trong mọi lĩnh vực ngành nghề có tiếp xúc nhiều với dữ liệu, muốn cải thiện thời gian xử lý dữ liệu và làm báo cáo, muốn có những báo cáo tự động cập nhật liên tục với đồ họa trực quan, rõ ràng giúp đưa ra những quyết định chính xác
• Tất cả các bạn có định hướng phát triển sự nghiệp trong ngành phân tích dữ liệu. phân tích kinh doanh mong muốn học thêm về Power BI để phục vụ cho công việc

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Định dạng trực quan hóa (visualisations) + Các dạng trực quan hóa dữ liệu + Bảng điều khiển (Dashboard)
• Sử dụng Drill-down và Sử dụng Drillthrough để lọc
• Tổng quan về maps và Calculated columns
• Sử dụng Tham số (Parameters) và Quản lý hình ảnh (Custom visuals)
• Tạo dựng reports khác nhau bằng PBI
• Xây dựng báo cáo quản lý nội bộ bằng Power BI để theo dõi hiệu suất của công ty (Thanh toán gộp, Khách hàng Xếp hạng dịch vụ ...)

Nội dung khóa học

Chủ đề:

Tổng quan về Business Intelligence (BI) và giới thiệu về hệ sinh thái Power BI

Mục tiêu:

- Tổng quan Business Intelligence

- Hệ sinh thái Power BI

- Quy trình trực quan hóa dữ liệu

Ứng dụng:

- Nắm bắt sơ lược về Business Intelligence.

- Thành phần của từng app trong hệ sinh thái của Power BI

- Quy trình xây dựng báo cáo trực quan

Case Study:

Chủ đề:

Kết nối và xử lý dữ liệu

Mục tiêu:

- Thực hành Transform data ở mức cơ bản

- Làm quen với các khái niệm, thuật ngữ của Power Query Editor trong Power BI

Ứng dụng:

- Làm quen Power Query Editor

- Làm quen với các chức năng thường dùng để Transform data

- Các lưu ý khi thực hiện transform data

- Làm quen với ngôn ngữ M

Case Study:

Thực hành Transform Data với dataset của AdventureWorks

Chủ đề:

Data Model

Mục tiêu:

- Khái niệm về Datamart

- Nguyên tắc thiết kế và các mô hình thiết kế Data Model

Ứng dụng:

- Hiểu các khái niệm xoay quanh Datamart

- Hiểu và nắm vững các nguyên tắc thiết kế Model

- Phân biệt được các loại bảng trong thiết kế Model

Case Study:

Thực hành khởi tạo và thiết kế model với dataset của AdventureWorks

Chủ đề:

Data Model (tiếp)

Mục tiêu:

- Các kiến thức về data model và table relationships

- Quản lý các relationship của model

- Thực hành xây dựng Data model

Ứng dụng:

- Biết cách xây dựng data model và các mối quan hệ giữa các bảng

- Các lưu ý khi xây dựng data model

- Cách quản lý các mối quan hệ có trong model

Case Study:

Thực hành khởi tạo và thiết kế model với dataset của AdventureWorks

Chủ đề:

Tổng quan về DAX

Mục tiêu:

- Tổng quan về DAX

- Vai trò và Ứng dụng của DAX trong việc xây dựng Report

- Cách thức khởi tạo DAX

Ứng dụng:

Hiểu và biết cách áp dụng các hàm DAX thông dụng

Case Study:

Viết các Measures và tạo calculated columns và calculated table với dataset

AdventureWorks

Chủ đề:

Tổng quan về DAX (tiếp)

Mục tiêu:

- Measures, Calculated Column, Calculated Table

- Filter context

Ứng dụng:

- Phân biệt được các chức năng có sử dụng đến DAX

- Cách dùng các chức năng có sử dụng DAX

Case Study:

Viết các Measures và tạo calculated columns và calculated table với dataset

AdventureWorks

Chủ đề:

DAX Functions

Mục tiêu:

Sử dụng DAX nâng cao, chuyên sâu về các hàm thông dụng

Ứng dụng:

Sử dụng linh hoạt các hàm DAX trong từng bài toán và các kết hợp các hàm DAX

Case Study:

Viết các Measures và tạo calculated columns và calculated table với dataset

AdventureWorks

Chủ đề:

Report view

Mục tiêu:

- Các thành phần cùa Report View

- Các Visual type chính

- Conditional Formating

Ứng dụng:

Xây dựng được một báo cáo hoàn chỉnh

Case Study:

Thực hành thiết kế trình bày báo cáo cơ bản

Tại sao khóa học tại CSTSoft phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại CSTSoft là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức