Đào Tạo

 

SQL Level 1

SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners

Đây là 1 khóa học SQL từ cơ bản đến nâng cao, giúp xây dựng nền tảng tư duy dữ liệu và kỹ năng nền tảng với SQL. Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 9 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên khóa học: SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Data Architect/ Database Engineer (Kỹ sư Dữ liệu)
• Database Administrator (Quản trị viên Cơ sở Dữ liệu)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)

Đối tượng

• Tất cả các bạn phải làm việc nhiều với excel và dữ liệu, mong muốn cải thiện tốc độ và năng lực xử lý dữ liệu lên tới hàng triệu dòng, hàng nghìn file… với SQL nhanh chóng và hiệu quả
• Tất cả các bạn mong muốn làm việc trong ngành dữ liệu (Data Analyst, Data Engineer, Data Architect…), lập trình viên SQL Developer, kiểm thử viên Tester,.. muốn bổ sung kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu
• Tất cả các bạn có ý định chuyển ngang sang ngành Data Analysis, Data Science để có mức thu nhập cao hơn lên tới 1000$/tháng và phát triển sự nghiệp rộng mở hơn.

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Tạo lập CSDL, biết cách set primary keys, foreign keys để tạo mối tương quan giữa các CSDL
• Truy vấn, trích xuất, lọc từ CSDL
• Chèn các điều kiện vào để trích xuất dữ liệu đáp ứng 1 hoặc nhiều yêu cầu nào đó
• Sử dụng các mệnh đề joins để ghép nối các bảng CSDL (inner join, left and right outer join, cross joins…)
• Tính sum, average, min, max, các loại hàm đếm, groupby theo các tiêu chí
• Tạo view, khung hình ảo để view dữ liệu
• Sử dụng các mệnh đề phụ như: All, Any, In, Exists
• Sử dụng các tables trung gian để tăng tốc độ đọc dữ liệu (common table expressions (CTEs), áp dụng nhiều CTEs trong một thủ tục)
• Biết cách liên kết SQL với Excel, PBI và các các ngôn ngữ khác như R, VBA, Python để cập nhật dữ liệu, chạy code và hiện báo cáo real time.

Nội dung khóa học

Chủ đề:

- Using SQL Server

- Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

Mục tiêu:

- Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

Ứng dụng:

- Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới

- Chèn các bản ghi vào trong một CSDL

- Xóa các bản ghi từ một CSDL

- Lấy dữ liệu từ một CSDL

- Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

Case Study:

Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Using SQL Server

- Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

Mục tiêu:

- Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

Ứng dụng:

- Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới

- Chèn các bản ghi vào trong một CSDL

- Xóa các bản ghi từ một CSDL

- Lấy dữ liệu từ một CSDL

- Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

Case Study:

Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Thao tác với bảng

- Mô hình CSDL

Mục tiêu:

- Lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu

Ứng dụng:

- Xây dưng một kiểu dữ liệu hợp lý và phù hợp để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm dữ liễu và tối ưu bộ nhớ trong quá trình sử dụng

Case Study:

Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Lệnh cơ bản

- Lệnh có điều kiện Where

Mục tiêu:

- Cấu trúc câu lệnh cơ bản và có điều kiện

Ứng dụng:

- Truy vấn thuận lợi và dễ dàng trong một CSDL lớn

Case Study:

Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Xuất ra Excel

- Các phép tính toán

- Các phép tính toán có sử dụng yếu tố ngày

Mục tiêu:

- Kiến thức chung và thực hành

Ứng dụng:

- Phân tích dữ liệu

Case Study:

Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Mệnh đề Joins cơ bản trong SQL

- Mệnh đề Joins lạ trong SQL

Mục tiêu:

- Kiến thức chung và thực hành

Ứng dụng:

- Tìm kiếm và phân tích dữ liệu từ nhiều bảng

Case Study:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Hàm tập hợp trong SQL

- Khung hình bảng ảo View

Mục tiêu:

- Kiến thức chung và thực hành

Ứng dụng:

- Phân tích dữ liệu

Case Study:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Các mệnh đề phụ

- Bảng dẫn xuất (derived table) và CTEs

Mục tiêu:

- Giới thiệu, phân biệt và thực hành

Ứng dụng:

- Sử dụng để đặt giới hạn và hạn chế kết quả trả về của truy vấn cha trong những query phức tạp cần tham chiếu đến dữ liệu của nhiều bảng với điều kiện kết lọc phức tạp mà 1 query không thể nào xử lý được.

- Truy vấn lồng trong cơ sở dữ liệu lớn

Case Study:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

Tổng kết

Mục tiêu:

Tổng kết chương trình đã học

Ứng dụng:

Tổng kết chương trình đã học

Case Study:

Tại sao khóa học tại CSTSoft phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại CSTSoft là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức