Đào Tạo

 

Python Level 1

Python Foundation in Data Analytics

Đây là 1 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao, ứng dụng trong phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analyst) và quản trị rủi ro kinh doanh. Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 10 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên khóa học: Python Foundation in Data Analytics (Python Level 1)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Machine Learning (ML) Engineer (Kĩ sư Học máy)
• Artificial Intelligence (AI) Engineer (Kĩ sư Trí tuệ Nhân tạo)
• Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)

Đối tượng

• Sinh viên khối kinh tế, kĩ thuật có định hướng tham gia ngành Data Science, Data Analytics đang bắt đầu tìm hiểu các kiến thức liên quan Python, Machine Learning, Deep Learning và học cách ứng dụng Python vào các dự án thực tế tại doanh nghiệp.
• Người đã đi làm mong muốn cải thiện kỹ năng làm việc với dữ liệu, kỹ năng giải quyết và ra quyết định với các bài toán thực tế trong công việc dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và hiệu quả với Python.
• Các bạn có mong muốn chuyển ngang sang ngành Data Analysis, Data Science & Machine Learning để có mức thu nhập cao hơn lên tới 1000$/tháng và phát triển sự nghiệp rộng mở hơn.

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Nắm về Python và Python IDE (mục đích, chức năng, operators, các libraries thông dụng)
• Vẽ biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu
• Cách sử dụng thư viện Numpy Basics, Pandas
• Nắm về Built-in Data Structures, Functions, and Files
• Biết cách ghép nối dữ liệu, phân tích theo nhóm Data Aggregation and Group Operations
• Xử lý dữ liệu dạng Time Series
• Ngoài ra có thể loading dữ liệu lớn, lưu trữ, file formats, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu
• Thành thạo Python sau 10 buổi học
• Biết Cách sử dụng các library nâng cao khác.

Nội dung khóa học

Chủ đề:

- Preliminaries

- Python Language Basics, Ipython, and Jupiter NoteBooks

- Built-in Data Structures, Functions, and Files

Mục tiêu:

- Làm quen với Python

- Nắm vững cấu trúc dữ liệu, hàm, và files

Ứng dụng:

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

Case Study:

Chủ đề:

- Numpy Basics: Arrays and Vectorized Computation

- Getting Started with Pandas

Mục tiêu:

- Sử dụng thư viện Numpy, cấu trúc mảng, vector

- Xử lý dữ liệu lớn bằng Pandas

Ứng dụng:

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

Case Study:

Chủ đề:

- Data Loading, Storage, and File Formats

- Data Cleaning and Preparation

Mục tiêu:

- Đọc, lưu trữ và xử lý dữ liệu

- Làm sạch dữ liệu

Ứng dụng:

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

Case Study:

Chủ đề:

- Data Wrangling: Join, Combine, and Reshape

- Ploting and Visualization

- Data Aggregation and Group Operations

Mục tiêu:

- Sắp xếp và cấu trúc lại dữ liệu

- Vẽ biểu đồ và trực quan hóa

- Tập hợp dữ liệu và thao tác trên nhóm

Ứng dụng:

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

Case Study:

Chủ đề:

- Time Series

Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức về dữ liệu theo thời gian

- Mở rộng kiến thức với pandas nâng cao

Ứng dụng:

Khoa học dữ liệu

Case Study:

Chủ đề:

- Advanced pandas

Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức về dữ liệu theo thời gian

- Mở rộng kiến thức với pandas nâng cao

Ứng dụng:

Khoa học dữ liệu

Case Study:

Chủ đề:

- Introduction to Modelling Libraries in Python

- Data Analysis Examples

Mục tiêu:

- Kiến thức thực hành từ chuyên gia khoa học dữ liệu

Ứng dụng:

Khoa học dữ liệu

Case Study:

Chủ đề:

- Machine learning

Mục tiêu:

- Kiến thức về Máy học

- Học có giám sát với thư viện scikit-learn

- Học không giám sát trong Python

- Hướng dẫn Project cuối khóa

Ứng dụng:

Machine learning

Case Study:

Credit risk scoring and Segmenation in banking

Chủ đề:

- Machine learning

Mục tiêu:

- Kiến thức về Máy học

- Học có giám sát với thư viện scikit-learn

- Học không giám sát trong Python

Ứng dụng:

Machine learning

Case Study:

Credit risk scoring and Segmentation in banking

Chủ đề:

- Tổng kết cuối khoá

Mục tiêu:

- Trình bày Project cuối khóa và chữa bài

- Tổng kết kiến thức khóa học python

Ứng dụng:

Tổng kết cuối khoá

Case Study:

Tại sao khóa học tại CSTSoft phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại CSTSoft là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức