Đào Tạo

 

Power BI Level 2

Applying Power BI In Business Intelligence

Đây là 1 khóa học Power BI từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên công cụ Power BI, ứng dụng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và quản trị kinh doanh. Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 6 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên khóa học: Applying Power BI In Business Intelligence (Power BI Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Nâng cấp lên level Leader/Manager
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích Kinh doanh)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)

Đối tượng

• Các bạn sinh viên mong muốn tìm hiểu, nâng cao kỹ năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu thông qua báo cáo thông minh BI Dashboard bằng phần mềm chuyên dụng Power BI để có một profile đẹp, tìm được công việc tương lai ưng ý.
• Các bạn làm việc trong mọi lĩnh vực ngành nghề có tiếp xúc nhiều với dữ liệu, muốn cải thiện thời gian xử lý dữ liệu và làm báo cáo, muốn có những báo cáo tự động cập nhật liên tục với đồ họa trực quan, rõ ràng giúp đưa ra những quyết định chính xác
• Tất cả các bạn có định hướng phát triển sự nghiệp trong ngành phân tích dữ liệu. phân tích kinh doanh mong muốn học thêm về Power BI để phục vụ cho công việc

Yêu cầu đầu vào

• Các bạn đã có kiến thức cơ bản về Power BI trước đó
• Các bạn đã hoàn thành khóa học Power BI nền tảng, level 1 tại MCI: Analyzing and visualizing data on Power BI

Bạn sẽ học những gì

• Sử dụng thành thạo Mquery để tiền xử lý dữ liệu
• Sử dụng DAX tính toán nhanh các bảng biểu
• Tạo mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu
• Xuất bản báo cáo,tự động cập nhật và Power BI Service + App workspaces
• Sử dụng Bookmarks và Bookmark case studies
• Tạo báo cáo trên điện thoại, Power BI mobile
• Kết hợp SQL server Database và BI Tool để xây dựng báo cáo real-time và đưa ra quyết định nhanh chóng về tài chính,...
• Phân tích kinh doanh và thiết lập công cụ BI để kiểm tra chéo xử lý quá trình ETL khi công ty xây dựng DataWarehouse

Nội dung khóa học

Chủ đề:

Ôn tập kiến thức

Mục tiêu:

Ôn tập các kiến thức đã học trong level 1

Ứng dụng:

Case Study:

Chủ đề:

Xây dựng mô hình RFM

Mục tiêu:

Áp dụng các kiến thức ở level 1 để xây dựng báo cáo RFM

Ứng dụng:

Phát triển các kỹ năng đã được học

Case Study:

Xây dựng mô hình RFM

- Tìm hiểu dataset

- Import và khám phá data

- Transfom data

- Build model (Relationships)

- Calculated columns và Measure với DAX

- Xây dựng báo cáo trực quan

Chủ đề:

Xây dựng mô hình RFM (tiếp)

Mục tiêu:

Áp dụng các kiến thức ở level 1 để xây dựng báo cáo RFM

Ứng dụng:

Phát triển các kỹ năng đã được học

Case Study:

Xây dựng mô hình RFM

- Tìm hiểu dataset

- Import và khám phá data

- Transfom data

- Build model (Relationships)

- Calculated columns và Measure với DAX

- Xây dựng báo cáo trực quan

Chủ đề:

Xây dựng mô hình bán chéo

Mục tiêu:

Áp dụng các kiến thức ở level 1 để xây dựng báo cáo Bán chéo

Ứng dụng:

Phát triển các kỹ năng đã được học

Case Study:

Xây dựng mô hình Bán chéo

- Tìm hiểu dataset

- Import và khám phá data

- Transfom data

- Build model (Relationships)

- Calculated columns và Measure với DAX

- Xây dựng báo cáo trực quan

Chủ đề:

Xây dựng mô hình bán chéo (tiếp)

Mục tiêu:

Áp dụng các kiến thức ở level 1 để xây dựng báo cáo Bán chéo

Ứng dụng:

Phát triển các kỹ năng đã được học

Case Study:

Xây dựng mô hình Bán chéo

- Tìm hiểu dataset

- Import và khám phá data

- Transfom data

- Build model (Relationships)

- Calculated columns và Measure với DAX

- Xây dựng báo cáo trực quan

Chủ đề:

Chia sẻ báo cáo và bảo mật thông tin

Mục tiêu:

- Các tính năng nâng cao

- Chia sẻ báo cáo và bảo mật thông tin

Ứng dụng:

- Biết cách sử dụng cách tính còn lại của Power BI

- Chia sẻ báo cáo

- Tăng tính bảo mật cho báo cáo

Case Study:

Hoàn thiện Báo cáo cuối khóa

Tại sao khóa học tại CSTSoft phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại CSTSoft là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức