Đào Tạo

 

SQL Level 2

Database and SQL for Data Science

Đây là 1 khóa học SQL nâng cao các kỹ năng xử lý dữ liệu và hướng dẫn chuyên sâu về SQL. Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 8 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên khóa học: Database and SQL for Data Science (SQL Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Data Architect/ Database Engineer (Kỹ sư Dữ liệu)
• Database Administrator (Quản trị viên Cơ sở Dữ liệu)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)

Đối tượng

• Tất cả các bạn phải làm việc nhiều với excel và dữ liệu, mong muốn cải thiện tốc độ và năng lực xử lý dữ liệu lên tới hàng triệu dòng, hàng nghìn file… với SQL nhanh chóng và hiệu quả
• Tất cả các bạn mong muốn làm việc trong ngành dữ liệu (Data Analyst, Data Engineer, Data Architect…), lập trình viên SQL Developer, kiểm thử viên Tester,.. muốn bổ sung kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu
• Tất cả các bạn có ý định chuyển ngang sang ngành Data Analysis, Data Science để có mức thu nhập cao hơn lên tới 1000$/tháng và phát triển sự nghiệp rộng mở hơn.

Yêu cầu đầu vào

• Các bạn đã có kiến thức cơ bản về SQL trước đó
• Các bạn đã hoàn thành khóa học SQL nền tảng, level 1 tại MCI: SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners

Bạn sẽ học những gì

• Sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL
• Các câu lệnh truy vấn (Subqueries) trong cơ sở dữ liệu
• Giới thiệu về hàm Scalar và ưu nhược điểm của chúng, viết hàm do người dùng định nghĩa
• Cấu trúc điều kiện, vòng lặp
• Cập nhật dữ liệu
• Hướng dẫn Debugging
• Chuyển đổi dữ liệu sử dụng Pivots nâng cao
• Sử dụng Triggers, Cursors
• Thực hiện tạo báo cáo nâng cao với various grouping levels
• Ngoài SQL Server, sẽ được học về xử lý dữ liệu trọng Oracle SQL
• Lộ trình học từ SQL căn bản nên tạo tư duy tốt cho người học

Nội dung khóa học

Chủ đề:

- Thủ tục lưu trữ (stored procedures)

- Các biến trong SQL

- Tham số và các giá trị trả về

Mục tiêu:

Kiến thức chung và thực hành

Ứng dụng:

- Quản trị dữ liệu lớn như quản lý nhân sự hay quản lý bán hàng...

Case Study:

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Hàm Scalar

- Điều kiện kiểm tra

- Cấu trúc vòng lặp

- Xử lý lỗi

Mục tiêu:

- Quản trị và phân tích dữ liệu

Ứng dụng:

- Phân tích dữ liệu, liên kết các dữ liệu

- Phương pháp logic trong việc tạo báo cáo khoa học

Case Study:

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Lệnh xóa trong SQL

- Cập nhật dữ liệu trong SQL

- Chèn dữ liệu

Mục tiêu:

- Quản trị và phân tích dữ liệu

Ứng dụng:

- Phân tích dữ liệu, liên kết các dữ liệu

- Phương pháp logic trong việc tạo báo cáo khoa học

Case Study:

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Tạo bảng

- Nhóm các câu lệnh trong SQL (Transactions)

- Bảng tạm thời và bảng biến

Mục tiêu:

- Bảng tạm thời và bảng biến

Ứng dụng:

- Chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệun

Case Study:

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Hàm có giá trị bảng

- Bảng dẫn xuất (derived table) và CTEs

Mục tiêu:

- Quản trị và phân tích dữ liệu

Ứng dụng:

- Chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu

Case Study:

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Thao tác con trỏ (cursors)

- Gỡ lỗi câu lệnh

- Chuỗi lệnh SQL động

Mục tiêu:

- Kiến thức chung và thực hành

Ứng dụng:

- Duyệt qua từng dòng dữ liệu của một bảng để thao tác với chúng.

- Gỡ lỗi những procedures có nhiều câu lệnh phức tạp

- Phân tích kết quả tìm kiếm với nhiều tham số đầu vào khác nhau sẽ tạo nhiều câu lệnh SQL khác nhau

Case Study:

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

- Chuyển đổi dữ liệu Pivots

- Hẹn giờ

Mục tiêu:

- Kiến thức chung và thực hành

Ứng dụng:

- Phân tích bảng chéo (cross tabulation) chuyển dữ liệu từ bảng này sang bảng khác

- Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

Case Study:

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Chủ đề:

Tổng kết

Mục tiêu:

- Kiểm tra lại các nội dung đã học

Ứng dụng:

Case Study:

- Kiểm tra lại các nội dung đã học

Tại sao khóa học tại CSTSoft phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại CSTSoft là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức