DỊCH VỤ

 

Hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng ứng dụng điện toán đám mây (ĐTĐM) cho doanh nghiệp của mình để tăng hiệu quả hoạt động cũng như năng suất kinh doanh. ĐTĐM hiện không còn được coi là một quyết định CNTT đơn thuần, mà được xem như một quyết định mang tính chiến lược, thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

“Đám mây” mang đến sự thấu hiểu và tầm nhìn tốt hơn

Trong những doanh nghiệp hàng đầu đang sử dụng công nghệ ĐTĐM để hỗ trợ công cụ phân tích. Trong đó có đến 54% sử dụng một cách rộng rãi công nghệ phân tích để lấy được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu lớn; 59% sử dụng để chia sẻ dữ liệu xuyên suốt các ứng dụng; 59% dự định sẽ sử dụng ĐTĐM để truy cập và quản lý dữ liệu lớn trong tương lai.

ĐTĐM khiến việc cộng tác dễ dàng hơn

ĐTĐM tạo ra điều kiện thoải mái cho phép công việc có thể được truy cập ở bất cứ đâu, trên nhiều thiết bị khác nhau, khiến cho việc cộng tác liên chức năng giữa các bộ phận hay toàn doanh nghiệp được dễ dàng hơn.

Trong các doanh nghiệp hàng đầu hiện nay có tới 58% có sự liên kết hợp tác giữa các tổ chức và giữa các hệ sinh thái với nhau; 59% cải thiện được liên kết giữa quá trình phát triển với quá trình vận hành.

ĐTĐM hỗ trợ đa dạng nhu cầu kinh doanh

Doanh nghiệp đang có xu hướng gắn chặt công nghệ với kết quả kinh doanh. Theo khảo sát, những hoạt động trong doanh nghiệp ứng dụng ĐTĐM nhiều nhất đó là tin nhắn (18%), lưu trữ (15%) và 13% cho các bộ ứng dụng văn phòng, ứng dụng tăng năng suất.

ĐTĐM cho phép phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới với tốc độ cao

ĐTĐM mang đến những năng lực kinh doanh có giá trị cao. Các tổ chức hàng đầu khẳng định ĐTĐM đã giúp họ cải tiến tốc độ sản phẩm và dịch vụ (52%), 24% cho rằng sử dụng ĐTĐM để tăng khả năng cung cấp thêm sản phẩm, dịch vụ.

Hiệu quả đã được chứng minh

Từ tăng trưởng kinh doanh đến tăng hiệu suất, doanh nghiệp sử dụng ĐTĐM đã nhận thức được rất rõ lợi ích.

25% doanh nghiệp nhận thấy việc giảm chi phí dành cho CNTT, 55% nhận thấy sự tăng lên trong hiệu suất và 49% nhận thấy hiệu quả tăng khi làm việc từ xa của nhân viên.